اگر نماز برای کاسبی نباشد اثر خواهد داشت.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید